Frederikshavn Rønnerhavns Bådelaug

Hjem/Frederikshavn Rønnerhavns Bådelaug

Standerhejsning

Frederikshavn Rønnerhavns Bådelaug Nordre Strandvej 40, Frederikshavn

Kom og vær med når klubbens stander hejses og der bydes på kaffe og rundstykker i klubhuset

Standerstrygning

Frederikshavn Rønnerhavns Bådelaug Nordre Strandvej 40, Frederikshavn

Kom og vær med til at pille standeren ned. Der vil efterfølgende blive budt på kaffe og rundstykker