Sammenhold og masser af frivillige

Klubberne på Gisseløre har fundet sammen i et tæt Vild med Vand-samarbejde. Indsatsen er organiseret effektivt – over 100 frivillige er med på Havnens Dag.

Det springer i øjnene, at klubberne på strandtangen Gisseløre ved Kalundborg formår at samle over 100 frivillige til Havnens Dag – eller rettere Vild med Vand-dagen, som de lokale foreninger har valgt at kalde dagen.

Med over 100 frivillige værter er der masser af hænder til at tage imod gæster, guide til aktiviteter og i det hele taget skabe de bedst mulige rammer for at byde “velkommen på havnen”.
En stor del af “hemmeligheden” bag de mange frivillige handler om den måde, arbejdet er organiseret på. Vild med Vand-dagen er forberedt over et langt forløb, hvor hver eneste opgave på dagen er nøje beskrevet – herunder hvor mange frivillige værter, der er brug for til den enkelte aktivitet.

Rorsmænd skaffer frivillige
Arbejdet med Vild med Vand-dagen på Gisseløre er opbygget som en virksomhed. Øverst er der en ledelse – en styregruppe – der har ansvar for den overordnede planlægning og organisering. Under styregruppen er der et lag af teamledere, som på Gisseløre bærer betegnelsen “rorsmænd”.

Styregruppen udpeger én rorsmand for hver aktivitet – fx en rorsmand til at stå for jollesejlads og en anden rorsmand til at stå for kajak. Rorsmanden har ansvaret for at planlægge sin aktivitet – og rekruttere det nødvendige antal frivillige.
“Rorsmanden sætter selv holdet. Skal jeg bruge én hjælper, eller skal jeg bruge ti for at afvikle aktiviteten. Vi opnår, at rorsmændene er med til at finde de rette hjælpere – frem for, at vi skal sidde én eller to i styregruppen og skaffe alle frivillige,” fortæller Michael Eliasen fra styregruppen på Gisseløre.

SE VIDEO OM ORGANISERING

Helen Schiøler var én af de 16 rorsmænd på Vild med Vand-dagen i 2019. Hun stod for jolle-aktiviteten for børn.
“Jeg havde en fem-seks voksne til at hjælpe hele dagen. Blandt andet til hele tiden at være på broen eller til at få hvervet nogen til at prøve jollerne. Jeg fandt hjælperne ved at spørge blandt de andre forældre, der kommer her til daglig,” fortæller hun om sin rorsmand-opgave.
“Det er lettere for os, der har vores daglige gang hernede, at få rekrutteret hjælpere – i forhold til, hvis man sidder højere oppe på posterne og ikke kender aktiviteterne på samme på måde,” supplerer SUP-rorsmand Ibi Bredahl.
“Vi fik dét ud af dagen,” tilføjer Helen Schiøler, “at en masse børn prøvede en tur i vores joller. Noget, som de måske ellers ikke ville have prøvet.”

SE VIDEO OM RORSMÆND

På Gisseløre ligger sejlklubben og roklubben side om side. Trods naboskabet har de to klubber kun i mindre omfang haft noget med hinanden at gøre. Dét har Vild med Vand lavet om på!

I år gik roklubben for første gang “all in” på Vild med Vand-dagen – og det har haft en god effekt, fortæller Per Jepsen, formand for Kalundborg Roklub.
“Selv om vi laver forskellige ting, så føler vi alligevel et fællesskab her på Gisseløre. Vi er også begyndt at hilse mere på hinanden. Og når vi har noget sammen, så står vi stærkere politisk og kommunalt,” siger Per Jepsen.

Fællesskabet er netop, hvad Vild med Vand på Gisseløre handler om, fortæller Frank Hasselbalch fra styregruppen.
“Vi vil gerne forene de klubber, der er til stede. Det er ikke så meget roklub og sejlklub, men ét fællesskab, som vi har herude på vores tange,” fastslår Frank Hasselbalch.

SE VIDEO OM SAMARBEJDE

Er du interesseret i en samlet beskrivelse af Vild med Vand værtskonceptet, har vi udviklet denne introfolder, som du kan downloade og som du er velkommen til at printe og dele med andre værter.

DOWNLOAD folderen “Værd at vide om Vild med Vand-værter”

Har du spørgsmål til arbejdet omkring Vild med Vand eller værtskonceptet, er du velkommen til at kontakte: info@vildmedvand.dk