Vild med Vand-havn nr. 40 – Ebeltoft – har netop meldt sig til. Det betyder, at 40 havne søndag den 29. maj i år åbner havnene for at vise deres skønne, rekreative omgivelser frem for målgrupper, der er knap så ‘vand’-bevandrede – og følger op med invitationer til åbne Vild med Vand-aktiviteter. Formålet er at skabe endnu mere liv på lystbådehavnene samt at tiltrække nye medlemmer til sejlklubberne.

Lone & Christian fra Vild med Vand

Flere mennesker skal have mere glæde af vores lystbådehavne. Havne, klubber og sejlere skal blive bedre til at byde velkommen og til at ’få flere ned på havnen’.

Sådan lyder Pixi-udgaven af et stort projekt, der er skudt i gang sidste efterår, og som skal løbe i tre et halvt år med en økonomi på i alt 8 mio. kroner. Millionbeløbet er bevilget af Nordea-fonden på baggrund af en fælles ansøgning fra Danske Sejlunion og FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.)

Dansk Sejlunion oplever et generelt fald i medlemstal og en voksende gennemsnitsalder i medlemsklubberne. Lystbådehavnene har vanske-ligt ved at genudleje pladserne, når lystsejlerne går på pension fra sejlerlivet; og mange lystbåde står og forfalder på land, det er svært at rekruttere unge til at overtage lystbådene.

Det er den udvikling, projektet Vild med Vand skal forsøge at vende.

Første opgave er at få ’solgt ideen’ til så mange som muligt af de 226 lystbådehavne, der er organiseret i Foreningen for Lystbådehavne I Danmark og de 269 sejlklubber i Dansk Sejlunion.

De første 40 lystbådehavne har allerede meldt sig til projektet.

Projektets succeskriterier:

• ”Havnens Dag” bliver i 2016 gennemført i 40 havne, 80 havne i 2017 og 100 havne i 2018. Hvert arrangement omfatter 3-4 tilbud om maritime aktiviteter. Det samlede deltagerantal udvikler sig til i 2018 at udgøre 200.000 personer.

• ”Vild med Vand aktivitet hele året” bliver i 2015 gennemført i 20 havne, 40 havne i 2016, 80 havne i 2017 og 100 havne i 2018. Hvert år udbyder Vild med Vand-havnene flere typer af regelmæssige aktiviteter. Det samlede deltagerantal udvikler sig til i alt at udgøre knap 17.000 personer.

• Kampagnen ”Velkommen på havnen” engagerer og aktiverer potentielle sejlere og gør det nemt og overskueligt for dem at komme i gang med at udleve den maritime drøm. Kampagnen markedsfører samtidig ”Havnens Dag” og ”Vild med Vand” aktiviteter.

Læs hele artiklen her