Kære alle

Med stor glæde kan vi meddele, at Nordea-fonden støtter Vild med Vand-projektet i yderligere to år – fra januar 2019 til udgangen af 2020. Fonden har givet tilsagn om et samlet støttebeløb på 5,4 mio. kr.

Dermed får vi mulighed for at udvikle Vild med Vand til et nyt niveau, hvor vores fokus vil være på at løfte kvaliteten og styrke forankringen i de mere end 100 Vild med Vand-fællesskaber rundt i hele landet.

Nordea-fonden støtter gode liv. Fondens adm. direktør, Henrik Lehmann, udtaler:

”Flere vil gerne ud i det fri, og med projektet Vild med Vand får mange mulighed for at udforske og opleve de mange og forskellige aktiviteter og stærke fællesskaber, som havne over hele landet byder på.”

Vi er nået langt

Vild med Vand blev lanceret i 2015 som et treårigt projekt (2016-18), skabt i samarbejde mellem Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion – og med støtte fra Nordea-fonden.

Målet var fra begyndelsen – og er fortsat – at åbne havnene op som steder, der byder danskerne velkommen med tilbud om aktiviteter på og ved vandet. I løbet af den treårige projektperiode er det lykkedes at opbygge stærke Vild med Vand-fællesskaber over hele landet med Havnens Dag som en markant årlig begivenhed – senest her i 2018 med et rekordbesøg på cirka 142.000 gæster.

Som et afgørende succeskriterium har Vild med Vand formået at skabe tætte, lokale samarbejdsrelationer mellem havnenes aktører (fx sejlklubber, kajakklubber og havnekontorer). Lokalt samarbejde om det gode værtskab er forudsætningen for indfri målet om at gøre havnen til et åbent, rekreativt miljø for aktive mennesker i alle aldre.

Vi er nået langt i løbet af de første tre Vild med Vand-år. Og vi kan glæde os over resultater, som
Nordea-fonden anerkender – og nu bringer med videre som afsæt til at støtte projektet i næste fase.

Lokale ambassadørnetværk

Hidtil har vi fokuseret på at opbygge Vild med Vand og Havnens Dag. De næste to år vil det handle mindre om vækst. Det centrale mål bliver at styrke de eksisterende Vild med Vand-fællesskaber. Ikke mindst med henblik på at tilbyde flere aktiviteter gennem helesæsonen.

Omdrejningspunktet bliver at tilknytte og uddanne lokale Vild med Vand-ambassadører rundt i alle havnene. Ambassadørernes rolle bliver at varetage løbende opgaver i projektet – og dermed støtte op om de lokale Vild med Vand-udvalg. Stærkere netværk betyder, at der er flere til at løfte ansvaret og flere til at skabe aktiviteter i havnen hele året.

Det overordnede mål er, at Vild med Vand og Havnens Dag kan fortsætte mange år frem primært baseret på stærke, lokale netværk – og med en koordinerende tilknytning til FLID og Dansk Sejlunion.

Vi bruger nu den kommende tid på at fastlægge konkrete planer for Vild med Vand-projektets næste udviklingstrin – og vi vil løbende kommunikere om de tiltag, vi sætter i værk.

Vi glæder os til samarbejdet i Vild med Vand de næste to år.

Christian Lerche                                         Jesper Højenvang
direktør, Dansk Sejlunion                           direktør, FLID